ویزای توریستی بامصاحبه
زمان تحویل 20 روزه مدت اعتبار 3 ماهه قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس 3*4

تمکن مالی 

پرواز

هتل

 

 

ویزای توریستی بدون مصاحبه
زمان تحویل ۲۰ روزه مدت اعتبار 3 ماهه قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس 3*4

تمکن مالی 

پرواز

هتل

 

 

*
*
*
تعویض عکس
*
close button