ویزای توریستی
زمان تحویل 15 روز کاری مدت اعتبار 3 ماه قیمت توافقی مدارک

اصل پاسپورت جدید و قدیم 

اصل شناسنامه 

 دو قطعه عکس 3/5در 4/5

مدارک شغلی 

گردش بانکی 3 ماه آخر

پرواز +هتل 

ترجمه رسمی مدارک 

 

*
*
*
تعویض عکس
*
close button